• گزارش بازار بورس 31 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 635.61 واحد (0.86%) به 74,526.10 رسید و همانطور که قبلا اعلام شد به 74.500 رسید. نمادهاي فارس (306.57+)، تاپیکو (115.79+)
  ادامه ...

  1393/04/31
 • گزارش بازار بورس 30 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 140.27 واحد (0.19%) به 73,890.50 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي فارس (67.29+)، شفن (19.6+) بیشترین
  ادامه ...

  1393/04/30
 • گزارش بازار بورس 29 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 3.47  واحد (0.00%) به 73,750.70 رسید. نمادهاي وغدیر (73.99%)، پارسان (53.03%) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص امروز دا
  ادامه ...

  1393/04/29
 • گزارش بازار بورس 25 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 296.33 واحد (0.40%) به 73,754.20 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي رمپنا (54.92+)، فملی (39.49+) بیشت
  ادامه ...

  1393/04/25
 • گزارش بازار بورس 24 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 110.90 واحد (0.15%) به 73,458.30 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي فملی (61.58+)، وبملت (48.33+) بیشت
  ادامه ...

  1393/04/24
 • گزارش بازار بورس 23 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 121.34 واحد (0.17%) به 73,347.50 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي شبندر (49.03+)، ومعادن (41.28+) بی
  ادامه ...

  1393/04/23
 • گزارش بازار بورس 22 تیر

  * امروز شاخص بورس با کاهش 329.68 واحد (0.45%) به 73,226.20 رسید. نمادهاي فارس (152.59-)، رمپنا (54.37-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در
  ادامه ...

  1393/04/22
 • گزارش بازار بورس 21 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 132.81 واحد (0.18%) به 73,549.20 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي شبندر (112.36+)، تاپیکو (79.12+) ب
  ادامه ...

  1393/04/21
 • گزارش بازار بورس 18 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 391.41 واحد (0.54%) به 73,416.40 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي تاپیکو (103.33+)، همراه (98.93+) ب
  ادامه ...

  1393/04/18
 • گزارش بازار بورس 17 تیر

  * امروز شاخص بورس با افزایش 1108.38 واحد (1.54%) به 73,025 رسید و احتمالا رند صعودی تا 74,500 وجود دارد. نمادهاي شبندر (104.64+)، وپاسار (100.75+) بی
  ادامه ...

  1393/04/17
 • گزارش بازار آتی سکه 31 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده درسه شنبه 93/4/31 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آ
  ادامه ...

  1393/04/31
 • گزارش بازار آتی سکه 30 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده دردوشنبه 93/4/30 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخ
  ادامه ...

  1393/04/30
 • گزارش بازار آتی سکه 29 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده دریکشنبه 93/4/29 در سر رسید های موجود:امروز قیمت ها نوسان زیادی نداشتند لذا سیگنال خرید و فروش اعلام نشد.در دید ک
  ادامه ...

  1393/04/29
 • گزارش بازار آتی سکه 25 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده درچهارشنبه 93/4/25 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت
  ادامه ...

  1393/04/25
 • آخرین وضعیت سررسید دی

  در تحلیل قبلی تارگت 1.074.000 برای دی اعلام شد که دقیقا تا همین عدد رشد داشت اما در ادامه با توجه به جو مذاکرات و ریزش انس موفق به شکستن این مقاومت نش
  ادامه ...

  1393/04/25
 • گزارش بازار آتی سکه 24 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده درسه شنبه 93/4/24 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آ
  ادامه ...

  1393/04/24
 • گزارش بازار آتی سکه 23 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده دردوشنبه 93/4/23 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخ
  ادامه ...

  1393/04/23
 • گزارش بازار آتی سکه 22 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده دریکشنبه 93/4/22 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخ
  ادامه ...

  1393/04/22
 • گزارش بازار آتی سکه 21 تیر

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده درشنبه 93/4/21 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخری
  ادامه ...

  1393/04/21
 • بروز رسانی تحلیل سررسید دی

  در تحلیل قبلی اعلام کردیم که احتمال رشد تا 1.064.000 وجود دارد. این امر محقق شده و با عبور از 1.064.000 منتظر رویت    1.074.000 - 1.073.000 هستیمهرچند
  ادامه ...

  1393/04/19

طراحی و اجرا کامپیوتر اسپیر

بالا