• گزارش بازار بورس 29 مرداد

  * امروز شاخص بورس با افزایش 3.10 واحد (0.00%) به 73,905.70 رسید. نمادهاي اخابر (54.25+)، رمپنا (12.48+) بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص امروز داشت
  ادامه ...

  1393/05/29
 • گزارش بازار بورس 28 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 4.21 واحد (0.01%) به 73,902.60 رسید. نمادهاي پارسان (18.4-)، ومعادن (17.17-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در
  ادامه ...

  1393/05/28
 • گزارش بازار بورس 27 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 45.78 واحد (0.06%) به 73,906.80 رسید. نمادهاي کگل (20.46-)، تاپیکو (16.48-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در ف
  ادامه ...

  1393/05/27
 • تحلیل تکنیکال فلوله

  تصویر زیر چارت تعدیل شده با افازیش سرمایه  تقسیم سود نقدی نماد فلوله می باشدهمانطور که مشاهده می کنه سهم با ساختن یک کف قیمتی در 135 تومان یک روند صعو
  ادامه ...

  1393/05/26
 • گزارش بازار بورس 26 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 98.41 واحد (0.13%) به 73,953.60 رسید. نمادهاي فولاد (20.8-)، وغدیر (18.13-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در ف
  ادامه ...

  1393/05/26
 • گزارش بازار بورس 25 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 312.03 واحد (0.42%) به 74,363 رسید. نمادهاي فارس (38.54-)، وپاسار (33.11-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در فر
  ادامه ...

  1393/05/25
 • گزارش بازار بورس 22 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 92.10 واحد (0.12%) به 74,363 رسید. نمادهاي وغدیر (15.37-)، رمپنا (14.67-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در فرا
  ادامه ...

  1393/05/22
 • گزارش بازار بورس 21 مرداد

  * امروز شاخص بورس با کاهش 93.33 واحد (0.13%) به 74,454.20 رسید. نمادهاي کچاد (62.02-)، رمپنا (24.53-) بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشتند و در ف
  ادامه ...

  1393/05/21
 • گزارش بازار بورس 20 مرداد

  * امروز شاخص بورس با افزایش 148.72 واحد (0.20%) به 74,547.60 رسید. نمادهاي پارسان (44.95+)، خودرو (23.98+) بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص امروز د
  ادامه ...

  1393/05/20
 • گزارش بازار بورس 19 مرداد

  * امروز شاخص بورس با افزایش 0.30 واحد (0.00%) به 74,398.90 رسید. نمادهاي فولاد (72.18+)، وغدیر (46.85+) بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص امروز داشت
  ادامه ...

  1393/05/19
 • آخرین وضعیت سررسید اسفند

  در تحلیل قبلی اعلام کرده که احتمال رشد تا 1.084.000 وجود دارد که این امر محقق شد اما قیمت نتوانست از این سد عبور کند و در ادامه روند نزولی به خود گرفت
  ادامه ...

  1393/05/26
 • بررسی سررسید اسفند

  تصویر زیر نمودار سررسید اسفند در تایم فریم یک ساعته می باشد.بعد از یک روند نزولی قیمت در 1.071.000 متوقف شده و در حال حاضر می توان انتظار داشت که یک ر
  ادامه ...

  1393/05/15
 • گزارش بازار آتی سکه 14 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده سه شنبه 93/5/14 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخر
  ادامه ...

  1393/05/14
 • گزارش بازار آتی سکه 13 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده دوشنبه 93/5/13 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخری
  ادامه ...

  1393/05/13
 • گزارش بازار آتی سکه 12 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  یکشنبه 93/5/12 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخر
  ادامه ...

  1393/05/12
 • گزارش بازار آتی سکه 12 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  یکشنبه 93/5/12 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخر
  ادامه ...

  1393/05/12
 • گزارش بازار آتی سکه 11 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  شنبه 93/5/11 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخرین
  ادامه ...

  1393/05/11
 • گزارش بازار آتی سکه 6 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  دوشنبه 93/5/6 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخری
  ادامه ...

  1393/05/06
 • گزارش بازار آتی سکه 5 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  یکشنبه 93/5/5 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخری
  ادامه ...

  1393/05/05
 • گزارش بازار آتی سکه 4 مرداد

  خلاصه وضعیت بازار آتی سکه معامله شده  شنبه 93/5/4 در سر رسید های موجود:حجم معاملاتاز بالاترین بازهتا پایین ترین بازهقیمت اولین معامله امروزقیمت آخرین
  ادامه ...

  1393/05/04

طراحی و اجرا کامپیوتر اسپیر

بالا